İLKELERİMİZ & STRATEJİLERİMİZ

Müsteri Odaklılık
 • Ticari faaliyetlerimizin merkezine her zaman müşterilerimizi ve onların koşulsuz memnuniyetini koyarız.
 • Bu ideale ulaşmak için tüm ticari ortak ve tarafların ihtiyaç ve isteklerini anlar, bu ihtiyaç ve istekleri tam olarak karşılayan, benzersiz, katma değerli ve maliyet etkin çözümler üretiriz.
Sonuç Odaklılık
 • Her alanda en iyi sonuçlara ulaşmak için işe tecrübemizi , bilgimizi , aklımızı ve yüreğimizi koyar, bizden beklenenin üzerinde performans göstermeye gayret ederiz,
 • Aldığımız sonuçları ve performansımızı sadece kendi içimizde değil, uluslararası ticaret sektörlerindeki gelişme ve trendlerle birlikte ele alır, her zaman daha iyisini başarmayı ve sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz,
Ekip Ruhu
 • Kurumsal kültür ve deneyimlerimizin yapı taşı olan bireysel farklılıklara saygı gösterir; her türlü etnik, inanış, cinsiyet temelli ayrımcılıkların karşısında durur ve ekibimizdeki tüm bireylere eşit ve adaletli yaklaşırı
 • Aynı hedefler doğrultusunda çalışan bir takım bilinciyle yazılı görev tanımlarımıza göre iş yaparız,
 • Sadece firma değil ailemiz olarak gördüğümüz ekibimizi çalışkan, evrensel etik değerle bağlı, deneyimli ve yetkin takım arkadaşları ile takviye ederiz,
 • Sürekli öğrenen bir organizasyon olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşır, yetenek ve yetkinliklerimizi geliştiririz.
Rekabetçilik
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışıp kendimizi geliştirerek, müşterilerimize hızlı, yüksek kaliteli ve maliyet etkin çözümler sunarız,
 • Çevik ve esneğiz; değişim ve yeniliklere hızla uyum sağlar, faaliyet gösterdiğimiz her alanda en iyi hizmeti veren, en çok tercih edilen şirket olmayı amaçlarız,
 • Global düşünür, yerel hareket ederiz.
 • Mükemmelliği takip edip yaptığımız her faaliyette yenilik yapmaya çalışırız
Girişimcilik
 • Faaliyetlerimizi girişimcilik ruhu ve inovasyon yoluyla yönetiriz,
 • Karar verirken insiyatife önem veririz ve farklı ve yaratıcı çözümleri benimseriz,
 • Girişimci ruhumuzla değişimler karşısında yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız.
Sürdürülebilirlik ve İstikrar
 • Gelecekte de bugünkü kadar başarılı ve güçlü olabilmenin yolunun herkesin yararına olan sürdürülebilir bir organizasyon kurmaktan geçtiğine inanırız.
 • İşte bu yüzden işveren, müşteri, yatırımcı , resmi kurum çalışanları , tedarikçi ve çalışanlarımızla birlikte kazanma ilkesine dayalı, çevreye ve topluma duyarlı, istikrarlı ve uzun soluklu ilişkiler kurarak sürdürülebilir büyüme gerçekleştirmeyi temel motivasyonumuz olarak görürüz.
Güven
 • Daima tüm işveren, müşteri, yatırımcı, resmi kurum çalışanları, tedarikçi ve çalışanlarımızla karşılıklı güven, açıklık ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler inşa ederiz. Çünkü inanırız ki temelinde karşılıklı güven, açıklık ve dürüstlük olmayan hiçbir başarı sağlam ve kalıcı olamaz.
Birlikte Paylaşma
 • Birlikte iş yaptığımız tüm işveren, müşteri, yatırımcı, resmi kurum çalışanları, tedarikçi, çalışanlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki yöre halkları için katma değer yaratmaya gayret eder, birlikte kazanır ve kazandığımızı paylaşırız.
 • İşletmemizi müşterilerimizle uzun vadeli ilişkilere dayandırır ve sürekli bir katma değer yaratmak için gayret gösteririz
Sağlık, Güvenlik, Çevre Standartları ve Yerel Kanunlara Bağlılık
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafya ve sektörlerde tüm işveren, yatırımcı, tedarikçi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır, çevre koruma standartları, yerel kanun, yasa ve yönetmeliklere uygun adil ticaret yaparız.
 • Küresel gücümüz ve vizyonumuza uygun olarak ; yerel ve bölgesel uygulamalarımız ve ilişkilerimiz esnasında, güçlü yerel kültürlerimize ve çeşitliliğe saygı duyarız
Görevimizi Yerine Getirirken
 • Müşterilerimiz ve yatırımcılarımızla olan ilişkilerimizde en yüksek kişisel ve mesleki davranış standartların korumaya dikkat ederiz.
 • Tüm faaliyetlerimizi adalet, dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak yerine getiririz.
 • Yatırımcılarımızın ve faaliyette bulunduğumuz müşterimizin hedeflerini , çıkarlarını ; yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tutarlı olacak şekilde takip ederiz.
 • Müşterilerimiz ve çalışanlarımız tarafından bize verilen ayrıcalıklı bilgilerin gizliliğini koruruz.
 • Belge ve bilgileri kayıp, hırsızlıktan koruruz ve bize sunulan tüm bilgi ve kaynakları kötüye kullanmamaya dikkat ederiz.
 • Yatırımcılarımızla ve müşterilerimizle her zaman doğru iletişim kurmaya gayret ederiz.
 • Danışmanlık ile ilgili konularda güvenilir bir bilgi kaynağı olarak hizmet ederiz.
 • Kuruluşumuzdaki en yüksek etik ve mesleki davranış kuralını teşvik ederiz.
 • Mesleğimizin politikalarını ve faaliyetlerini düzenleyen tüm kanun ve yönetmelikleri yerine getirme sorumluluğunu tanır ve bu sorumluluğa dahil ederiz.
 • Çıkar çatışması veya diğer uygunsuzluklardan kaçınır , çalışanlara adil , haysiyet ve saygıyla davranırız.
 • Şirket çalışanlarının özel sorumlulukları, katkıları ve fedakarlıkları için teşvik eder ve ödüllendiririz.
 • Karşılıklı güven duygusu ve paylaşılan sorumlulukları teşvik ederiz
 • Irk, renk, inanç, din, ulusal köken, cinsiyet, yaş, gelir seviyesi veya bedensel engeli göz önüne alınmaksızın tüm nitelikli adaylara profesyonel hizmetler sunarız
 • Rakiplerimizin haklarına ve çıkarlarına saygı gösteririz.